Andlig healing

Andlig healing är ett sätt att aktivera kroppen till självläkning. Jag som är healer är en kanal för denna kraft. Du som klient sitter eller ligger under sessionen, det som känns bäst och mest bekvämt för dig.